Hjem
Påmelding
Spørsmål og svar
Personvern
Statistikk
Kontakt
Om Panelet.no
   
Min side
Logg inn
Oppdatere profil
Utmelding

Personvern

Bruk av registrerte opplysninger

Alle svar vi mottar vil bli behandlet konfidensielt. Summen av alle svar danner bakgrunnen for en rapport vi presenterer for oppdragsgiver. Paneldeltakeren gir Panelet.no rett til å gi svardataene videre til kundene sine i anonymisert form. Panelet.no vil ikke under noen omstendighet gi opplysninger som som navn, adresse, epost-adresse videre til andre.

Panelet.no forholder seg til ESOMAR's regler for behandling av personlige opplysninger (www.esomar.org).

Datasikkerhet

Virusangrep har ført til at mange idag er påpasselige med å åpne epost med vedlegg hvor de er usikre på avsender og/eller vedlegg. Panelet.no sender aldri ut en epost med vedlegg. Dersom du mottar en epost som ser ut til å komme fra Panelet.no med vedlegg, så må den ikke åpnes.